odafigyelés
tisztelet fejlődés
munka kapcsolatok bátorság
önazonosság munka kihívás pontosság
helyzetismeret rugalmasság szolidaritás munka
nyíltság verseny aktualitás válasz munka jó hír
környezet együttműködés odafigyelés tisztelet fejlődés
munka kapcsolatok bátorság önazonosság munka
kihívás pontosság helyzetismeret rugalmasság szolidaritás
munka nyíltság verseny aktualitás válasz munka
jó hír környezet együttműködés odafigyelés tisztelet
fejlődés kapcsolatok munka bátorság
önazonosság munka kihívás pontosság
helyzetismeret rugalmasság szolidaritás
munka nyíltság válasz munka jó hír
környezet együttműködés
verseny aktualitás

newsbreakers logo Newsbreakers Communications
 
 

Jelentsen a lakóhely minden európai számára esélyt!


[2011-01-25]
az uniós elnökségi prioritások a lakhatási szegénység szemszögéből
Don Haszczyn, a Habitat for Humanity Habitat for Humanity International Europe and Central Asia alelnöke és Sümeghy György, a Habitat for Humanity Magyarország igazgatója a magyar uniós elnökség prioritásait értékelték a lakhatási szegénység aspektusából. Arra hívták fel a figyelmet, hogy sok feladat áll előttünk, ha el szeretnénk érni, hogy a lakóhely valóban minden európai polgártársunk számára esélyt jelentsen.

A lakhatás egy sok dimenzióban értelmezhető fogalom, a lakás minőségén túl értékelhetjük a megfizethetőség, az egészségre gyakorolt hatás, az alapvető szolgáltatások (oktatás, orvosi ellátás) és a munkalehetőség elérhetősége szempontjából is. A Habitat for Humanity International mindezekre tekintettel elengedhetetlennek tartja, hogy a lakhatási szegénység kezelésére EU-s szintű közösségi irányelvek és programok szülessenek.
Az Európai Unió népességének 3,1%-a, több mint 15 millió WC és fürdőszoba nélküli lakásokban él. 16% (80 millió ember) lakik olyan otthonban, ahol komoly műszaki problémák – beázás, penészedés – vannak. Minden 10. európaival (50 millió ember) előfordult az elmúlt 12 hónapban, hogy nem tudta kifizetni lakásköltségét: Bulgáriában a népesség harmadával, Romániában a népesség negyedével, Magyarországon pedig a népesség 21%-ával történt már ez meg.

A rossz lokalitású – minőségi intézményekhez, szolgáltatásokhoz, munkahelyekhez való hozzáférést nem biztosító – területeken csak Magyarországot tekintve 300 ezer ember él, és más kelet-, délkelet-európai országokban ez a szám jóval magasabb.

A Habitat éppen ezért üdvözli a magyar elnökségnek azt a célját, hogy erősíteni kívánja a társadalmi befogadást a szegénység csökkentése révén, és hogy nagy hangsúlyt fektet a képzettségi szint és foglalkoztatási helyzet javítására. Különösen annak függvényében, tartjuk mindezt nagyon fontosnak, hogy hazánkban néhány évvel ezelőtt több mint 200 olyan település volt, ahol a közintézményeken kívül egyetlen más munkahely sem volt, és megfelelő tömegközlekedés hiányában az ingázás lehetőségei is korlátozottak voltak.

Ezért javasoljuk, hogy a magyar elnökség kövessen el mindent annak érdekében, hogy a 2013-20-as hétéves költségvetési ciklus tervezéskor, amely éppen a magyar EU-elnökség idején indul el, a kohéziós politikák nagyságrendje ne csökkenjen. Ugyanakkor ezeket a forrásokat az eddiginél jobban kell célozni úgy, hogy a támogatottak ténylegesen a társadalmi különbségek csökkentésére fordítsák, és ne csak látványberuházásokra.

Nagyon fontos az is, hogy azokon a területeken, ahol a lakhatási szegénység munkanélküliséggel, oktatási, egészségügyi problémákkal együtt jelenik meg, integrált szemléletű, komplex programok induljanak. Ezekben a helyzetekben a lakhatási szegénység csökkentése is csak ilyen programok részeként lehet fenntartható.

A magyar elnökség célul tűzte ki egy EU-s romastratégia kidolgozását. Bár a lakhatási szegénység korántsem csak romákat érint, az ezzel összefüggő problémák aránytalanul jobban sújtják őket. Erre mutatott rá az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) 2009-ben készült átfogó jelentése is. Az anyag ugyan EU-szinten különösen a szegregációt és a lakhatás biztonságával kapcsolatos problémákat emelte ki, de a lakhatási szegénység többi dimenziójában (lakhatás minősége, megfizethetőség) is kimutatta a romák kedvezőtlenebb helyzetét. Ezért indokoltnak látjuk, hogy a kidolgozásra kerülő romastratégia foglalkozzon kiemelten a lakhatás kérdésével. Azokban az országokban, ahol a szegregáció tömeges jelenség, a gettósodás folyamatának visszafordítása, működő, a további marginalizálódást megakadályozó városrehabilitációs és telepfelszámolási programokra van szükség.

Javasoljuk, hogy a magyar elnökség lépjen fel határozottan annak érdekében, hogy a tagországok köztük Magyarország is ismerje meg és használja ki jobban Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználását szabályozó rendelet 2010-es módosításából fakadó lehetőségeket. Ez a rendeletmódosítás ugyanis lehetővé teszi, hogy marginalizált vidéki közösségek esetében EU-s fejlesztési forrásokat is bevonjanak a lakhatási beruházások finanszírozásába. A rendeletmódosítás adta lehetőségeket a legtöbb tagország jelenleg még nem használja ki, igaz ez Magyarországra is, ahol az Operatív Programokhoz kapcsolódó 2011-13-as, kormány által elfogadott Akciótervekben ez nem szerepel.

A magyar elnökség prioritásai között megtalálható a közös energiapolitika, a környezetvédelem- és klímapolitika is. A lakásszektor átlagosan 25%-át teszi ki az összes energiafogyasztásnak, Magyarországon és Európa keleti felén ennél is nagyobb ennek az aránya. A rossz hatékonysági mutatóknak is köszönhető, hogy Magyarországon és a térségben sokmillió háztartás életét lehetetleníti el az, hogy nem képesek megfelelő mennyiségű energiához jutni, nem képesek megfizetni azt. Ez komoly egészségügyi következményekkel járhat, az érintettek társadalmi elszigetelődéséhez, vagy éppen a háztartás teljes eladósodásához, lakhatásának elvesztéséhez is vezethet.

Fentiek miatt a Habitat sürgeti, hogy lakásszektor jelentőségének megfelelő figyelmet kapjon az energiapolitika, a környezetvédelem- és a klímapolitika terén. Halaszthatatlannak tartjuk, hogy kezdődjön meg az energiaszegénység kezelésére vonatkozó közös szakpolitikai irányelvek kidolgozása, melyben helyet kap a lakásállomány energiahatékonyságának javítása, a lakhatás megfizethetőséget célzó támogatási rendszerek újragondolása és a szemléletformálás egyaránt.

A Habitat for Humanity szerint a magyar kormánynak komoly lehetősége is van arra, hogy a lakhatási szegénység kérdését fontosabb helyre emelje az EU politikai színterén.
  2012 © Newsbreakers Communications
1025 Budapest, Kilátás utca 10. - info@newsbreakers.hu